Grävlastarbolagets Garanti

Grävlastarbolaget Garanti - garanti på begagnade Huddigmaskiner.

Modellerna 1260, 1260B och 1260C omfattas av en 6 månaders garanti fr.o.m. leveransdatum.
Modellerna 1160, 1160D, omfattas av en 4 månaders garanti fr.o.m. leveransdatum.

Garanti gäller följande delar:

  • Dieselmotor inkluderat insprutningspump och turbo.
  • Pumpfördelningslåda
  • Hydraulpumpar
  • Hydrostatpump & hydrostatmotor
  • Växellåda
  • Hjulaxlar
  • Styrelektronik (Iqan moduler & spakar)

Vid ev. haveri av ovanstående del/delar skall delen i första hand renoveras, i andra hand bytas ut mot renoverad del och i sista hand mot en ny del. Grävlastarbolaget AB står för kostnader gällande delen samt arbetet. Garantin täcker inte resekostnader, stillestånd eller transporter.

Garanti gäller endast då service är utförd av auktoriserad servicelämnare enligt serviceboken samt att daglig tillsyn har utförts enligt instruktionsboken.

Garanti gäller ej när haveri kan härledas till misskötsel eller yttre åverkan.

Garanti gäller ej andra påmonterade delar, filter, oljor, slang, kylare, elektronik, packningar, tätningar, remmar, kablage eller förbruknings/slitmaterial.