Posted on

Organisera projektet

Ta en tur i huset med papper och penna för att notera det du vill göra. I köket kanske du vill göra en genomgående köksrenovering, medan du endast vill byta toalettstol i ett av badrummen. Skapa gärna en pärm där du samlar telefonnummer, idéer, planer, anteckningar av möten och kopior av ritningar.

Även om du inte själv kommer att läsa igenom samtliga papper i pärmen, är det bra att visa människor du har kontakt med att du är noga med detaljer.

Passa på att göra en ritning med en blyertspenna över dina idéer. Det här gäller kanske särskilt om du planerar att slå ut väggar eller liknande. Det behöver inte vara helt skalenligt eller i klass med en ”riktig” ritning, utan är snarare ett sätt för dig att kartlägga dina önskemål och behov.

Avgör hur mycket du ska göra själv

Att göra allt själv, eller med hjälp av en vän eller familjemedlem, är svårt. I någon del av projektet (troligtvis flera) kommer du att behöva anlita en fackman för att få ett visst moment utfört. Det kan till exempel handla om att dra el eller rör inför en köksrenovering, vilket man inte bör göra själv.

Väldigt enkla VVS och elarbeten kan i en del fall få göras själv, men skulle olyckan framme ser gärna försäkringsbolaget att jobbet är fackmannamässigt utfört. Annars finns en risk att de inte är så glada i att betala ut pengar. När det gäller elarbeten är det dessutom rent av livsfarligt att göra vissa saker själv.

Hur ser din budget ut?

En budget är en nödvändig del av vilken upprustning som helst. Kanske kommer du fram till att en köksrenovering får vänta, eftersom badrummen kommer kosta mycket att fixa? Huvudsaken är att du får en klar blick över vad som väntar, rent ekonomiskt.